In recent years, travel has become a hot topic of society, a few years ago, “poor travel”, “a walk away” and last year’s documentary “riding China”, constantly impacting a lot of people curing the way of life. I do not know exactly where to see this sentence, “We have to use the foot to measure the world,” it heals I was restless. Travel is different from tourism, it is a self-discovery and exploration of the process, this year, specifically for the traveler to create, through exquisite detail and brand spirit of fusion, Montblanc 4810 fake series brings a new week calendar watch (model 114853) In the traditional sense of the time zone function, there is no additional function required for travel, but in a simple and simple posture, it seems to remind us that travel is to find the original self. cheap cartier replicacartier replicacheap replica watchesRepliche OrologiRepliche Orologi rolexBreitling Replica watchesbreitling fakecheap breitling replicaBreitling Replica watchesCheap Breitling Replicafake watches ukreplica watches ukreplica watches china Bruner series as a new member of the elegant Mido Bruner series “eccentric small three-pin” automatic mechanical fake watches with its delicate lines and harmonious elegant appearance stand out. cartier replicacartier replica watchescheap Rolex replicaRolex replica watchescheap Rolex replicaRolex replicaRolex Replica Watchesreplica watches onlinecheap replica watchesomega replicaRolex replicaRolex replicaRolex replica watchescheap replica watchescheap replica watchescheap fake watchesrolex replica watchescheap swiss fakefake watches online

les aimerigues

fapac

La FaPaC demana la dimissió del Director General d'Ensenyament, Jordi Miró, per amagar a les famílies el nou Decret de menjador escolar. La conselleria ha fet arribat l'esborrany del text a les empreses de càtering, però no als usuaris finals.
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
La FaPaC demana la dimissió del Director d'Ensenyament per amagar a les famílies el nou Decret de menjador escolar 
 
  • El Departament d'Ensenyament ha fet arribat el text a les empreses de càtering, però no als usuaris finals.
  • Davant el menyspreu del Departament front les famílies, la FaPaC es veu obligada a demanar la dimissió del Director General d'Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, el Sr. Jordi Miró. 
  • L’esborrany només té en compte a les famílies per establir que “l’import del servei escolar de menjador serà abonat íntegrament pels alumnes que en siguin usuaris o per llurs famílies”.
 
Barcelona, 2 de juny de 2017
 
La FAPAC, entitat que aplega més de 2.200 AMPA i prop de 500.000 famílies, lamenta l'actitud del Departament d'Ensenyament a l'hora de donar a conèixer l'esborrany del Decret que regula els menjadors escolars entre les parts afectades, deixant totalment al marge les famílies usuàries dels centres públics.
 
En una reunió mantinguda el passat 11 de maig, el Director General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la conselleria, Jordi Miró, va informar a la Presidenta de la FAPAC, Montse Conejo, que s'estava redactant el Decret de Menjadors i que li'n faria arribar una còpia abans del dia 31 de maig. Ara, en canvi, la FAPAC ha tingut constància que el Departament ha enviat l'esborrany al conjunt d'empreses que presten el servei, mentre que l'entitat no rebrà el text fins a la reunió de la Taula de Federacions de Famílies que se celebrarà el proper 6 de juny, sent que quatre de les Federacions representades en aquesta Taula no estan afectades per l'aplicació d'aquest Decret de menjadors escolars. 
 
La FAPAC denuncia que, en tot aquest procés, l’administració ignora les famílies que aposten per l'escola pública i que, precisament, seran les principals afectades per les mesures que estableixi el Decret. "No ens permeten participar. Som la federació que més representació tenim i no s’han dignat ni a passar-nos l’esborrany, cosa que sí que fan amb les empreses de càtering", ha lamentat la presidenta de la federació, Montse Conejo.
 
La FAPAC alerta també que l’esborrany no recull cap de les aportacions fetes per l'entitat i només té en compte a les famílies per establir que “l’import del servei escolar de menjador serà abonat íntegrament pels alumnes que en siguin usuaris o per llurs famílies”.
 
Davant el menyspreu del Departament front les famílies, la FaPaC es veu obligada a demanar la dimissió del Director General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educatuva, el Sr. Jordi Miró. A més, des d'aquest moment la federació emprendrà actuacions en contra de la privatització d'aquest servei on els únics afectats són les nostres filles i fills.
 
L'esborrany no recull cap de les aportacions fetes per la FAPAC
 
A l'espera de poder analitzar el text en profunditat, al qual sí ha tingut accés la FAPAC per altres mitjans, l'entitat recorda que, d'acord amb el que es desprèn de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació (LEC), el servei de menjador escolar s'emmarca en el deure que correspon als poders públics de garantir l'exercici del dret a l'educació, removent els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i promovent les condicions perquè la igualtat en l'exercici d'aquest dret sigui real i efectiva. En aquest sentit, des de 1996 s'ha fet palesa la necessitat socioeducativa que cobreix el servei de menjador escolar. 
 
El Decret no recull cap dels punts inclosos en les al·legacions que la FaPaC va fer arribar al respecte, entre d'altres:
  • Universalització i gratuïtat del servei de menjador mitjançant la modalitat de gestió directa per part del Departament d'Ensenyament, consistent en l'elaboració per personal laboral contractat per la Generalitat de Catalunya dels menús a les dependències del centre escolar, així com del monitoratge necessari per cobrir les necessitats de l'alumnat. 
  • En el cas que la universalització i gratuïtat del servei de menjador no es pugui garantir de forma immediata, es reclama que les famílies organitzades en entitats provades sense ànim de lucre seran les responsables de la contractació i gestió integral del servei, autoritzades a l'efecte pel Departament d'Ensenyament.
  • El temps de menjador s’ha de considerar temps educatiu emmarcat dintre del projecte educatiu de centre.
  • Regulació de la ràtio del monitoratge.
  • Assignació dels vetlladors necessaris en horari de menjador per tal que els alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials) en puguin fer ús en igualtat d’oportunitats.

Article extret de: FaPac.cat

Logo El Districte 4 Sona

Pàgines amigues